Α: Παλληκαρίδη 46, 113 63 Αθήνα
Β: Λιμάνι Ραφήνας

Ενεργειακη Μελετη

Στην ευρεία γκάμα υπηρεσιών που αναλαμβάνει το γραφείο μας, συμπεριλαμβάνεται η ενεργειακή μελέτη και η έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών. Από 1/01/2012 για οποιαδήποτε πράξη μίσθωσης ή μεταβίβασης ακινήτου, είναι υποχρεωτικό από το νόμο να υπάρχει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου (Π.Ε.Α).

Αναλυτικότερα το τεχνικό μας γραφείο αναλαμβάνει:

» Την ενεργειακή επιθεώρηση του ακινήτου.

» Την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α.) του κτιρίου.

» Την εύρεση των βέλτιστων δυνατών λύσεων ώστε να βελτιωθεί ενεργειακά το κτίριο.

» Την εφαρμογή-κατασκευή των παραπάνω λύσεων είτε με ίδια κεφάλαια, είτε μέσα από την ένταξη σας στο πρόγραμμα