Α: Παλληκαρίδη 46, 113 63 Αθήνα
Β: Λιμάνι Ραφήνας

Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

Τακτοποίηση και Νομιμοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών με την ισχύουσα νομοθεσία, υποδεικνύοντας τον καλύτερο τρόπο για τα ελάχιστα πρόστιμα και τις περισσότερες δόσεις καθώς και βεβαιώσεις μηχανικού οι οποίες είναι απαραίτητες για την μεταβίβαση των ακινήτων.