Α: Παλληκαρίδη 46, 113 63 Αθήνα
Β: Λιμάνι Ραφήνας

Μελέτες Επιβλέψεις

Αναλαμβάνουμε πλήρεις μελέτες τεχνικών έργων – Τοπογραφικές, Αρχιτεκτονικές, Στατικές, Ηλεκτρομηχανολογικές, Οικονομοτεχνικές, Περιβαλλοντικές, καθώς και την επίβλεψη της κατασκευής τους.